Araştırma Kitapları Archive

Osman Aysu Ask Oyunu

Osman Aysu  Ask Oyunu   “Gerilim ve macera romanlarının büyük ustası sizi yine entrikalı bir ask ortamındabeyecanın zirvesine çıkaracak”Genç iş adamının babasının ölümü bir anda hayatının büyük ölçüde değişmesine ve içindençıkılmaz bir girdaba kapılmasına neden olacaktır. Bunca yıllık yargıları bir anda değişecek, ahlakve değer ölçüleri zedelenecek, hayatını bundan sonrası için ne denli sağlıklı ve isabetli

Osman Aysu Kartopu

Osman Aysu  Kartopu   Neslihan fazla düşünmedi . Şayet aşağıya çakılırlarsa birlikte öleceklerdi. Feridun onu bir kere daha kollarının arasına çekerek sımsıkı sarıldı. Genç kadın bu sıcak temasla yaşam arzusunu bir kere daha içinde hissetti. Ölmemesi gerektiğini, mutluluğa tam kavuşacağı sırada böyle bir imkansızlığı aşmasının şart olduğuna inandı. Ayrıca Feridun onu sıkışıp kaldıkları labirentten çekip

VICTOR HUGO Deniz İşçileri

VICTOR HUGO  Deniz İşçileri   Ta eski çağlardan, insanoğlunun kaosun yabanıl uğultusunu vurgulaya vurgulaya sesini yükselttiği,çığlıklarını, hâlâ tufanın balçığına bulanmış yeryüzünün üzerinden geçen esintilere, ilk ateşinparıltılarına kattığı o oluşumun bulanık şafağından gelen efsanevi bir destan; bir mitoloji masalı:Đşte bu nedenle, pek çoğumuzun çocukluğunda okuyup da bir daha yeniden ele almadığı bu kitapyazarı ve yazıldığı tarih

Utopya Thomas More

Utopya  Thomas More  On altıncı yüzyılda tüm Avrupa’yı etkileyen Rönesans, Hümanizm ve Reformasyon, Batı dünyasının ilk sosyalisti Sir Thomas More’un kişiliğini de yoğurdu. İç içe örülü olan bu üç akımı birbirinden ayırmanın yolu olmadığı gibi, bunları More’un kişiliğinden ayırmanın da yolu yoktur. Thomas More, Rönesans’tan ve Hümanizm’den yanaydı; Reformasyon’a, yani dinsel reforma karşı çıkışı ise,

Imre Madach Insanin Trajedisi

Imre Madach  Insanin Trajedisi  Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan Tercüme Kurulu,dünya klasiklerinin büyük bir bölümünü dilimize (ve kültürümüze)kazandırmıştı. Daha sonra Kültür Bakanlığı’na bağlananbu kurul, yabancı edebi ve bilimsel eserlerin dilimize çevrilmesive yayımlanması yolundaki çalışmaları sürdürmüştür.Doğu ve özellikle Batı dillerinden yapılan çevirilerin ulusal kültürümüzedeğerli bir katkı sağladığı bir gerçektir.Bu çeviri çalışmaları arasında Macar edebiyatı da

Ölü Bir Evden Hatiralar Dostoyevski

Ölü Bir Evden Hatiralar Dostoyevski   Sibirya’nın ücra köylerinde, stepler, dağlar, ge-çilmez ormanlar arasında, tektük kasabalara raslanır. Bin, en çoğu iki bin nüfuslu, evleri ahşap olan bu kasabaların görünüşleri hoş değildir. Şehirden çok Moskova dolayındaki güzel köylere benziyen bu kasabalarda, biri kasaba içinde, öteki mezarlıkta, iki kilise var dır. Birçoğunda emniyet müdürleri, yargıçlar ve maiyetleri

Heretik Bernard Cornwell

Heretik  Bernard Cornwell   Calais, 1347 Yol, doğu tepelerinden gelip denizin kenarındaki bataklıkları geçiyordu. Kötü bir yoldu. Yazın ısrarlı yağmurları, güneş çıktığında kuruyan yapış yapış bir çamur haline getirmişti onu, ama Sangatte’nin tepelerinden Calais ve Gravlines’ın limanlarına inen tek yoldu. Belirgin bir özellik taşımayan küçük bir köy olan Nieulay’da, Ham Nehri’ni taş bir köprüyle geçiyordu.

Otto FRANK Anne Frank Bir Genç Kızın Günlüğü

Otto FRANK Anne Frank Bir Genç Kızın Günlüğü   … iki kişiden bahsettim. Aslında bunlar benim içimdeki kişilerdi. Bunlardan biri şakacı ve eğlenceli Anne’ ydi, küçük bir öpücükle  mutlu olan ve soğuk şakalar yapan birisi. Bu insanların tanıdığı ve bir öğlen sonu insanların onunla alay ettiği Anne. Fakat diğerlerinin bilmediği bir Anne daha var. Anne’nin

Istanbul Hatiralar ve Sehir Orhan Pamuk

Istanbul Hatiralar ve Sehir  Orhan Pamuk   “Ruhumdaki bu kırılmayı hissediyor, yaklaşan yalnızlığımdan telaşa kapılıyor, içine düşmekte olduğum karanlığın bir hayat tarzı olmasından korkarak herkes gibi olmaya karar veriyordum: On yedi-on sekiz yaşlarımda bir dönem herkesi güldüren, her fırsatta şaka yapan, herkesle arkadaşça, hatta serserice iyi geçinen bir cemaat adamı gibi gözükmeyi başardım… Herkesin kafayı

Osman Aysu Bir Ask Masali

Osman Aysu  Bir Ask Masali   Sekreterim kapıyı tıkırdatarak başını aralıktan içeriye uzattı. Her zaman neşe saçan gözlerinde garip bir ifade vardı. “Sizinle görüşmek isteyen biri var, efendim” diye fısıldadı. Saat altıya geliyordu ve randevum olduğunu da sanmıyordum. Alışkanlıkla masamın üstündeki ajandaya bir göz attım. Saat 18’i gösteren kolonda kayıt yoktu. Suratım asıldı, duruşmalarla dolu