Şiir Kitapları Archive

Fakir Baykurt Keklik

Fakir Baykurt  Keklik  Fakir Baykurt’un ilk baskısı 1975 yılında yapılmış olan Keklik romanının kahramanı Yaşar’ın, dedesi olan Elvan Çavuş’la birlikte haksızlıklarla yapılan mücadeleyi anlatıyor. Dökülcek, köyünden olan ve aynı zamanda orda yaşayan Yaşar, kırda bulmuş olup büyüttüğü kekliğe bağlanır. O dönemler, Dökülcek ve  civar köyler, Amerikalıların av alanlarıdır. Bir Amerikalı avcı Yaşarın kekliğini görür ve onu almayı

Fatih Gursu Kayip

Fatih Gursu  Kayip   Her zamanki koltuğumda oturuyor, televizyonda adını o anda hatırlayamadığım amadaha önce izlediğimi zannettiğim bir film izliyordum. Yorgundum, filmin başınıhatırlayamıyordum. Ama o bilindik azılı izleyici inadıyla sonuna kadar devam etmeyeçalışıyor, kapanan gözlerime zar zor engel olabiliyordum. Gözlerim kapanıvermiş. Nasılkapandığını hatırlayamıyorum.   Bir önceki yazımız olan Osman Aysu Fidye başlıklı makalemizde Osman Aysu

Osman Aysu Fidye

Osman Aysu  Fidye  Adı: Tilki Sedat. Mafia babası. Alp Keskin: Ünlü sanayici Emre Keskin’in tek oğlu …Tilki Sedat Alp’i kaçırıp bir depoda saklar. Beş Milyon dolar fidye istemektedir.Görünürde hiç ipucu yoktur. Olayda kullanılan arabanın plakası sahtedir. Baş komiserFikret olay yerindeki soruşturma esnasında Dr. Muammer Bozok’la tanışır. Doktorpolise yardımcı olmaya çalışırsa da polis doktorun ifadesini ciddiye

Osman Aysu Soguk Taslar

Osman Aysu  Soguk Taslar   Osman Aysu, 1936’da İstanbul’da doğdu. Üç asırdan beriİstanbul’da yaşayan bir Osmanlı ailesine mensup olan yazar, ilk veorta öğrenimini bu şehirde tamamladıktan sonra İstanbul ÜniversitesiHukuk Fakültesi’nden mezun oldu.1994 yılından bu yana kaleme aldığı polisiye ve gerilimromanlanyla tanınıyor   Bir önceki yazımız olan Tolstoy Efendi ile Uşağı başlıklı makalemizde pdf kitap oku

Tolstoy Efendi ile Uşağı

Tolstoy  Efendi ile Uşağı  Nikita da baştan ayağa donmuş vaziyette fakat ölmemişti.Ancak Nikita, başkaları vasıtasıyla kendine getirildiği vakit öldüğünü sanıştı, o anda yaşadıklarının sanki bu dünya değil de, öbür dünyada olduğu düşüncesindeydi.Nikita Kendisini Vasiliy Andreyiç’ten  ayırmakta olan  köylülerin bağırışlarını çağırışlarını duyunca, ilk başta öte dünyada da köylülerin yine bağırışmaları ve çağrışmalarını, insan vücudunun yine aynı olmasına şaşırmıştı. Bu durum

Tolstoy Her Şeye Rağmen Sevgi

Tolstoy  Her Şeye Rağmen Sevgi   28 Ağustos 1828 tarihinde Moskova’da doğdu. Babası Kont Nikolay îlyiç Tolstoy, 1812 yılı Napolyon Savaşlarına katılmış emekli bir yarbaydı. Tolstoy romanlarında, insanoğlunun ne kadar değişik karakterli olduğunu vurgular. “Savaş ve Barış”, “Anna Karanina” insan tahlilleri ve canlı tasvirler bakımından birer baş eserdir. Tolstoy’un kendini arayış serüveni ölünceye kadar sürdü.

Binbogalar Efsanesi Yasar Kemal

Binbogalar Efsanesi  Yasar Kemal  Aladağın ardında, uzun bir koyak var. Koyak baştan ayağa ormanlık. İçinden yüzlerce pınar kaynıyor. Dört yanları naneli, pürenli, içleri çakıl taşlı, soğuk, aydınlık pınarlar. Pınarlardan su yerine aydınlık kaynıyor, oluklardan su yerine ışık şakırdıyor. Çok eski zamanlardan bu yana burası, Aladağın ardı Türkmenin, Yörüğün, Aydınlı Yörüğünün yaylağı. Çukurova ne zamandan bu

Bu Diyar Bastan Basa Yasar Kemal

Bu Diyar Bastan Basa  Yasar Kemal   Diyarbakır akrepler şehri, gül şehri, karpuz şehri. Diyarbakır yeni yapılacak otelleri, eşsiz tabiatiyle turist şehri… Diyarbakır tezatlar şehri. tnsan birden irkiliveriyor. Atom bombası bu şehre düşmüş sanki. Yer yer taş yığınları, harabeler. Diyarbakır pas tutmuş. Diyarbakır, eski, çok eski bir demir kadar paslı. İlk bakışta böyle ya, insan

Yaban Yakup Kadri Karaosmanoglu

Yaban  Yakup Kadri Karaosmanoglu  Yaban gerek Yakup Kadri’nin romanları içinde, gerekse Türk Edebiyatı tarihi açısından ayrı bir önem taşır. Yayımlandığı yıldan bu yana da en çok tartışılan, yazarını ölmezleştiren romanların başında gelir. Bu, hem Türkiye tarihinin belli bir dönemine tanıklık etmesinden, hem de bir tez romanı olmasındandır. Nitekim, ne zaman halk-aydın kopukluğundan söz edilse akla

Yuri Bondarev Sıcak Kar

Yuri Bondarev  Sıcak Kar   Savaş yolundan geçmiş, bireylerinin çoğu savaş sırasında yitip gitmiş bir kuşaktanım ben.. Yaşıtlarım Stalingrad’da, Kursk dolaylarında, Zeyelovski tepelerinde öldüler. Kardeşim savaşın son günlerinde Berlin önlerinde öldürüldü. Savaşı yazmaya başlayışım, belki de cephe dönüşü, tozlu siperlerde, savaşın geçt,iği uçsuz bucaksız tarlalarda yatıp kalmış olanlara, daha doğrusu kuşağıma karşı bir borçluluk duymamdandı.
Kitaplar, İnternet ortamından bulunup Epub pdf arşivi olarak yayınlanıyor. Yandex E kitap indir
pdf kitap indir