Siyasi Kitaplar Archive

Türkiye’nin Yakın Tarihi İlber Ortaylı

“Osmanlı İmparatorluğu gürültüyle ve ansızın ortadan kalktı. Büyük imparatorluklar artlarında üç-beş senelik değil, yüz senelik sancılar bırakır.” “İttihatçılar vatanseverdi, bu onların hem gücüydü, hem de problemlarının bir nedeni…” “Türk toplumu yeryüzü tarihinin en büyük devrimini yaşam sürdüren yerkürenin devlerine karşı varlık mücadelesi vermiştir.” “1924 Anayasası hem bizim tarihimiz hem de yakın tarih amacıyla Balkanlar Dünya